മ്യൂസിക്കൽ ചെയറിന്റ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്തു

0

ബെൻ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വിപിൻ ആറ്റ്ലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് മ്യൂസിക്കൽ ചെയർ. ചിത്രത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്തു. വിപിൻ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹോംലി മീൽസ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥഎഴുതിയതും വിപിൻ ആണ്. ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് വിപിനും, അലനും ചേർന്നാണ്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.