ആൻഗ്രി ബേർഡ്‌സ് 2 : പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി

വാൻ ഒർമാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ആനിമേഷൻ ചിത്രമാണ് ആൻഗ്രി ബേർഡ്‌സ് 2. ചിത്രത്തിൻറെ പുതിയ പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തു. ആൻഗ്രി ബേർഡ്‌സ് എന്ന ആദ്യ ചിത്രം വമ്പൻ ഹിറ്റായിരുന്നു. ആൻഗ്രി ബേർഡ്‌സ് എന്ന ഗെയിമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജെയ്‌സൺ , ജോഷ്, ബിൽ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ശബ്‌ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പീറ്റർ ആണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജോൺ ആണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.