ഏറ്റവും മര്യാദയുള്ള മനുഷ്യനാണ് നടൻ അജിത് എന്ന ശ്രുതിഹാസൻ

0

തമിഴ് നടൻ അജിത്തിനെ പ്രശംസിച്ച് ശ്രുതി ഹാസൻ . ഏറ്റവും മര്യാദയുള്ള മനുഷ്യനാണ് അജിത് എന്നാണ് ശ്രുതി ഹാസൻ പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ളവരോട് ഇത്രയും ബഹുമാനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ താനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രുതി പറഞ്ഞു. വേതാളം എന്ന സിനിമയിലലാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ചഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.