ഗോകുൽ സുരേഷ് എം. പദ്മകുമാറിൻറെ പുതിയ ചിത്രത്തിൽ

എം. പദ്മകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിൽ ഗോകുൽ സുരേഷ് നായകനായി എത്തും. ചിത്രം മലയാളത്തിൽ, തമിഴിലും പ്രദർശനത്തിന് എത്തും. തമിഴ് നടൻ വിദാർത്ഥയും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വൻ ആണ് ചിത്രത്തിൻറെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.