മിസ്റ്റർ ലോക്കൽ : പുതിയ സ്റ്റിൽ പുറത്തിറങ്ങി

0

ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് മിസ്റ്റർ ലോക്കൽ. ചിത്രത്തിൻറെ പുതിയ സ്റ്റിൽ പുറത്തുവിട്ടു. നയൻതാരയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. എം. രാജേഷ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് ഹിപ് ഹോപ് തമിഴ ആണ്. ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനായി എത്തുന്ന പതിമൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.